Low code

29 pomysłów na aplikacje low code w Twojej firmie

Przygotowałem dla Ciebie listę 29 pomysłów na aplikacje low code, które mogą przydać się w Twojej firmie. Podzieliłem je na 6 obszarów:

 1. Sprzedaż (3 pomysły)
 2. Administracja (8 pomysłów)
 3. HR / Kadry (9 pomysłów)
 4. Produkcja (5 pomysłów)
 5. Logistyka (2 pomysły)
 6. IT (2 pomysły)

Interesują Cię technologie low code?

Zapisz się na newsletter!

Pamiętaj, żeby odebrać e-mail potwierdzający i kliknąć link, żeby potwierdzić Twój adres! Jeśli e-mail nie przyszedł, to sprawdź foldery „spam” i „oferty”.

Zapisując się na newsletter, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wysyłania na adres e-mail informacji handlowych o nowościach, promocjach, produktach i usługach IMAGIN Sp. z o.o., która będzie Administratorem Twoich danych. Twoje dane będą przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce prywatności. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Sprzedaż (3 pomysły)

 1. Generowanie dokumentów – tworzenie powtarzalnych dokumentów (np. wyceny, oferty, umowy) na podstawie przygotowanych szablonów, pozwala uniknąć pomyłek podczas edycji (np. pozostawienie danych innego klienta) oraz posługiwać się zawsze aktualną wersją szablonu.
 2. Wycena – zautomatyzowany proces wyceny zgodnie z ustalonym algorytmem, pozwala uniknąć pomyłek podczas opracowywania wyceny dla klienta, integracja z pocztą e-mail umożliwia automatyczne wysłanie oferty do klienta.
 3. Reklamacje – zarządzanie procesem reklamacji (RMA) i gromadzenie danych do obsługi reklamacji (np. zdjęcia, filmy), ułatwia rozpatrywanie reklamacji i prowadzenie analizy, opiniowania, zapisów wniosków i spostrzeżeń.
Powróć do listy aplikacji

Administracja (8 pomysłów)

 1. Biurka (hot desk) – rezerwacja na podstawie planu biura (graficzna wizualizacja) lub listy biurek, można wykorzystać dodatkowe atrybuty (np. rodzaj krzesła, stacja dokująca, monitory, zestaw do wideokonferencji), zajęcie miejsca może zostać potwierdzone przez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na biurku.
 2. Miejsca parkingowe – rezerwacja na podstawie planu parkingu (graficzna wizualizacja) lub listy miejsc parkingowych, można wykorzystać dodatkowe atrybuty (np. miejsce w garażu podziemnym, miejsce przed wejściem, miejsce dla niepełnosprawnych), rezerwacje mogą być realizowane dla pracowników i gości.
 3. Sale konferencyjne – rezerwacja i zarządzanie salami konferencyjnymi oraz pokojami w biurze, można wykorzystać dodatkowe atrybuty sali (np. wyposażenie, wielkość, przeznaczenie - salka do spotkań / pokój prywatny / pokój dla zespołu), zintegrowana z kalendarzem Microsoft i wysyłaniem zaproszeń przez e-mail, możliwość obsługi przy pomocy tabletu zamontowanego przy wejściu do sali konferencyjnej.
 4. Flota pojazdów – zarządzanie flotą pojazdów służbowych (np. samochody osobowe, ciężarowe, maszyny do robót ziemnych, górnicze, drogowe), monitorowanie stanu pojazdów, przebiegu (np. przy wynajmie długoterminowym), przypominanie o wymaganych przeglądach, serwisie, odnotowywanie wydarzeń, analiza dostępności i awaryjności.
 5. Wnioski zakupowe – rejestracja oraz zarządzanie zakupami firmowymi, ułatwia kontrolowanie kosztów, może być wykorzystywana do jednorazowych zakupów ad-hoc, jak również do powtarzalnych zakupów, wskazane osoby (np. bezpośredni przełożeni, kierownicy) mają możliwość akceptowania lub odrzucania wniosków.
 6. Obieg dokumentów – rejestracja dokumentów przychodzących i wychodzących (np. faktury, dokumenty finansowe, korespondencja), różne role w systemie - osoba wprowadzająca, osoba merytoryczna uzupełniająca dodatkowe informacje o dokumencie, osoba zatwierdzająca.
 7. Goście – zarządzanie procesem dostępu do budynków przez gości, począwszy od wprowadzenia informacji o gościu, wysłaniu gościowi instrukcji na temat dojazdu, parkowania i wejścia, przez check-in w lobby i wydrukowanie identyfikatora, aż po automatyczne poinformowanie opiekuna (gospodarza) o dotarciu gościa.
 8. Podpisy (stopki) w mailach – generowanie podpisów (stopek) w mailach, zgodnie z określonymi szablonami w celu ich unifikacji w ramach firmy i prezentowania zawsze aktualnych informacji firmowych (np. adresy w sieciach społecznościowych, zdjęcia certyfikatów, nagród i przynależność do stowarzyszeń biznesowych), wezwań do działania (np. Polub naszą stronę), aktualności (np. zaproszenie na organizowaną konferencję) oraz wymaganych przez prawo (np. informacja o kapitale zakładowym spółki, zasady przetwarzania danych osobowych).
Powróć do listy aplikacji

HR / Kadry (9 pomysłów)

 1. Zatrudnianie (onboarding) – zarządzanie czynnościami w procesie rozpoczynania współpracy z nową osobą przez różne działy (np. IT, HR, finansowy) przed rozpoczęciem pracy przez nowego pracownika (np. badania lekarskie, szkolenie BHP, przydzielenie sprzętu, przekazanie pakietu powitalnego), możliwość wysyłania ankiet satysfakcji do wypełnienia przez pracownika w ustalonych okresach, możliwość zintegrowania z aplikacją "Zwalnianie".
 2. Zwalnianie (offboarding) – zarządzanie czynnościami w procesie kończenia współpracy z pracownikiem przez różne działy (np. IT, HR, finansowy) oraz samego pracownika (np. zdanie powierzonego sprzętu, rozliczenie zaliczek, karty płatniczej), ułatwia profesjonalne zakończenie współpracy z pracownikiem, możliwość zintegrowania z aplikacją "Zatrudnianie".
 3. Ocena 360 – zarządzanie i przeprowadzanie ankiet, na podstawie których pracownik zostanie oceniony przez zdefiniowanie grupy współpracowników, osoby uczestniczące w procesie oceny pracowniczej otrzymują powiadomienia, po zakończeniu ankiety wyniki są prezentowane w formie raportów, możliwość zintegrowania z aplikacją "Ocena okresowa".
 4. Ocena okresowa – zarządzanie i przeprowadzanie rocznych ocen pracowniczych, określenia celów na następny rok, wyznaczenia dalszej ścieżki rozwoju, jak również oceny pracodawcy i miejsca pracy przez pracownika, możliwość zintegrowania z aplikacją "Ocena 360" w celu przeprowadzenia kompleksowej oceny kompetencji pracowników.
 5. Karta obecności – rejestracja obecności pracowników, niezależnie od miejsca pracy (np. w biurze, home office), możliwość budowy zespołów i tworzenia grafików obecności pracowników oraz sporządzania indywidualnej karty obecności i czasu pracy dla konkretnego pracownika (bilans godzin), możliwość zgłaszania i planowania absencji przez uzupełnienia aplikacjami "Urlopy", "Delegacje", "Zwolnienia lekarskie".
 6. Urlopy – rejestracja oraz zarządzanie wnioskami urlopowymi, obsługa wielu rodzajów urlopów (np. urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, macierzyński, ojcowski, rodzicielski, wychowawczy, bezpłatny, opieka nad dzieckiem, szkoleniowy, podratowanie zdrowia, poszukiwanie pracy, wolne za oddanie krwi, odbiór urlopu za święto przypadające w sobotę, na żądanie), dostęp do informacji o dostępnej puli dni urlopowych (wykorzystane, do wykorzystania, dostępny urlop na żądanie), integracja z kalendarzem pracownika (blokada terminów spotkań) oraz automatyczną odpowiedzią z informacją o osobach zastępujących (out of office reply).
 7. Delegacje – rejestracja i akceptacja wniosków o podróż służbową przez pracowników oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, możliwość rozliczania transportu prywatnego, możliwość dodania kosztów i rachunków przez zdjęcia wykonane telefonem.
 8. Zwolnienia lekarskie – rejestracja oraz zarządzanie zwolnieniami lekarskimi, skierowaniami na badania lekarskie pracowników.
 9. Certyfikaty, uprawnienia i szkolenia pracowników – rejestracja oraz zarządzanie certyfikatami, uprawnieniami i szkoleniami pracowników, obsługa odnowień certyfikatów i uprawnień pracowników.
Powróć do listy aplikacji

Interesują Cię technologie low code?

Zapisz się na newsletter!

Pamiętaj, żeby odebrać e-mail potwierdzający i kliknąć link, żeby potwierdzić Twój adres! Jeśli e-mail nie przyszedł, to sprawdź foldery „spam” i „oferty”.

Zapisując się na newsletter, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wysyłania na adres e-mail informacji handlowych o nowościach, promocjach, produktach i usługach IMAGIN Sp. z o.o., która będzie Administratorem Twoich danych. Twoje dane będą przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce prywatności. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Produkcja (5 pomysłów)

 1. Narzędziownia – zarządzanie narzędziami (ewidencja stanów narzędzi i materiałów), identyfikacja i informacja o dokładnej lokalizacji wyposażenia, historia od zakupu do likwidacji, identyfikacja osób pracujących z danym sprzętem, rejestracja i kontrolowanie zużycia, napraw i serwisu umożliwia porównanie żywotności sprzętu i efektywniejsze zakupy, alerty o przeglądach technicznych, usterkach oraz informacja o okresach gwarancyjnych, alerty o przekroczonych stanach minimalnych ułatwiają zapewnienie ciągłości pracy oraz łatwiejsze planowanie i realizację zakupów, możliwość wykorzystania kodów kresowych lub znaczników RFID (NFC), aplikacja mobilna do pracy "w terenie".
 2. BHP – cyfrowe kartoteki osobowe (m.in. stanowisko pracy, rozmiary odzieży BHP) oraz środków BHP (rodzaje i grupy asortymentu, rozmiary ubrań), generowanie zapotrzebowania dla poszczególnych pracowników oraz harmonogramy przydziałów BHP, prognozowanie zapotrzebowania, żeby z wyprzedzeniem zaplanować zakupy, możliwość wykorzystania kodów kresowych lub znaczników RFID (NFC) i aplikacji mobilnej w celu przyśpieszenia wydawania środków BHP.
 3. Zarządzanie dokumentacją – zarządzanie (wersjonowanie, generowanie wersji dla klientów) dokumentacją, deklaracjami zgodności, świadectw kwalifikacji.
 4. Prace w terenie – raportowanie i monitorowanie prac wykonywanych w terenie (np. budowlanych, serwisowych), dokumentowanie wykonanych czynności przez przesyłanie zdjęć, automatyczne przypisywanie lokalizacji do zdjęć i ich katalogowanie (odczytywanie informacji o geolokalizacji ze zdjęć zrobionych na placach budów / miejscach montażu).
 5. Audyt wewnętrzny ISO – zarządzanie procesem audytu wewnętrznego ISO, planowanie audytu (opis celu, wskazanie obszaru i terminu), przypisanie audytorów, generowanie kart niezgodności (opis zaobserwowanych niezgodności), które są następnie komentowane przez kierownika audytowanego działu, nad całością procesu kontrolę sprawuje koordynator ds. jakości.
Powróć do listy aplikacji

Logistyka (2 pomysły)

 1. Awizacja dostaw – zarządzanie procesem powiadomienia magazynu o tym, że nastąpi transport, pomaga zarządzać pracą zarówno pojedynczego magazynu, jak i wielu, w różnych lokalizacjach, zawiera katalog dostawców, bram, magazynów oraz pozwala ułożyć harmonogram (terminarz) dostaw eliminujący prawdopodobieństwo pomyłek przy planowaniu łańcucha logistycznego.
 2. Inwentaryzacja – zarządzanie procesem inwentaryzacji i zliczania stanów magazynowych, składa się z modułu zarządzania inwentaryzacją oraz z aplikacji mobilnej do skanowania i spisywania stanów magazynowych, integracja z Excelem w celu importowania i eksportowania arkuszy spisowych.
Powróć do listy aplikacji

IT (2 pomysły)

 1. Sprzęt IT – zarządzanie sprzętem IT (np. laptopy, monitory, drukarki), identyfikacja i informacja o dokładnej lokalizacji wyposażenia, historia od zakupu do likwidacji, identyfikacja osób pracujących z danym sprzętem, rejestracja i kontrolowanie zużycia, napraw i serwisu umożliwia porównanie żywotności sprzętu i efektywniejsze zakupy, alerty o przeglądach technicznych, usterkach oraz informacja o okresach gwarancyjnych, alerty o przekroczonych stanach minimalnych ułatwiają zapewnienie ciągłości pracy oraz łatwiejsze planowanie i realizację zakupów, możliwość wykorzystania kodów kresowych lub znaczników RFID (NFC), aplikacja mobilna do pracy "w terenie".
 2. Licencje na oprogramowanie – zarządzanie licencjami na oprogramowanie zakupionymi zarówno w modelu wieczystym, jak i w formie subskrypcji, zapewnienie zgodności z warunkami licencji producentów, możliwość monitorowania kosztów oprogramowania i weryfikacji czy kolejne licencje są potrzebne, powiadomienia o wygasających licencjach chronią przed konsekwencjami ich utraty (np. zniżki przy odnawianiu).
Powróć do listy aplikacji

Interesują Cię technologie low code?

Zapisz się na newsletter!

Pamiętaj, żeby odebrać e-mail potwierdzający i kliknąć link, żeby potwierdzić Twój adres! Jeśli e-mail nie przyszedł, to sprawdź foldery „spam” i „oferty”.

Zapisując się na newsletter, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wysyłania na adres e-mail informacji handlowych o nowościach, promocjach, produktach i usługach IMAGIN Sp. z o.o., która będzie Administratorem Twoich danych. Twoje dane będą przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce prywatności. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.