Polityka prywatności i plików cookie serwisu octivi.com

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i jesteśmy świadomi obowiązku jej chronienia, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, opisujący zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie przez nasz serwis internetowy.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest IMAGIN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwiskiej 5-7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000zł, NIP: 8943044386 KRS: 0000450950.

Możesz skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji o Polityce prywatności i plików cookie oraz w sprawach dotyczących zasad przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres octivi(małpa)octivi(kropka)com.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219).

Cele, zakres, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania.

Przysługuje Ci szereg praw związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

Zasady realizacji Twoich praw zostały opisane szczegółowo w art. 16-21 RODO. Zwracamy uwagę, że wskazane uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dołożyliśmy starań, by w opisie poszczególnych celów przetwarzania danych wskazać przysługujące Ci uprawnienia.

Pamiętaj, że zawsze, kiedy uznasz, że naruszyliśmy przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo. Wdrożyliśmy środki organizacyjne i techniczne dostosowane do celów przetwarzania i charakteru zbieranych danych osobowych, by zapewnić ich bezpieczeństwo. Dane są przetwarzane z należytą starannością i chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

Profilowanie. W ramach naszego serwisu internetowego możemy dokonywać profilowania. Profilowanie polega na automatycznej ocenie, jakie oferty i informacje mogą Cię interesować oraz na wyświetlaniu w serwisie lub wysyłaniu w formie newslettera profilowanych w ten sposób treści. Ocena jest wykonywana na podstawie Twoich dotychczasowych działań podejmowanych w serwisie. Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne ani nie wpływa na Ciebie w podobnie istotny sposób – to Ty podejmujesz swobodnie decyzję, czy skorzystasz z otrzymanych ofert i informacji.

Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe możemy udostępniać innym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, żebyśmy mogli wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz – naszym współpracownikom i podwykonawcom, z których usług korzystamy (takich jak np. dostawca oprogramowania, firma informatyczna, czy podmiot obsługujący płatności elektroniczne i kartą płatniczą).

Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów prawa. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Przekazujemy dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Podmiotom, które posiadają siedzibę w USA lub wykorzystują infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, powierzamy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie po zweryfikowaniu, czy przystąpiły do programu EU-US-Privacy Shield, który potwierdza, że zapewniany przez nie poziom ochrony danych osobowych spełnia wymagania europejskich przepisów prawa.

Odbiorcy i kategorie odbiorców, którym przekazujemy i możemy przekazać Twoje dane osobowe:

Cele i czynności przetwarzania danych osobowych

Kontakt e-mail i przez formularz kontaktowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz zwykle również imię i nazwisko. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane są przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze prawnie uzasadnione interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookie i podobne technologie

Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie („ciasteczka”). Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz serwis internetowy (cookie własne) lub serwisy internetowe podmiotów trzecich (cookie podmiotów trzecich).

Pliki cookie pozwalają naszemu serwisowi internetowemu rozpoznać Twoje urządzenie końcowe i wyświetlić strony dostosowane do Twoich indywidualnych preferencji, usprawniają funkcjonowanie serwisu oraz są wykorzystywane przez nas w celach statystycznych i reklamowych.

Zgoda na pliki cookie. Podczas pierwszej wizyty w naszym serwisie internetowym wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez nas plików cookie.

Masz możliwość zarządzania plikami cookie z poziomu swojej przeglądarki internetowej, w tym usunięcia i zablokowania plików cookie. Dokładny sposób konfiguracji zależy od używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookie może powodować trudności w korzystaniu z naszego serwisu internetowego, jak również z wielu innych serwisów internetowych, które stosują pliki cookie.

Odnośniki do informacji o zarządzaniu ustawieniami plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz poniżej:

Jak długo korzystamy z plików cookie. Pliki cookie sesyjne (session cookie) pozostają na Twoim urządzeniu do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Pliki cookie stałe (persistent cookie) pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku cookie lub do czasu ich ręcznego usunięcia.

Techniczne pliki cookie są niezbędne dla prawidłowego działania naszego serwisu internetowego. Wykorzystujemy je, aby zoptymalizować serwis pod kątem urządzeń i przeglądarek, zapewnić bezpieczeństwo korzystania z serwisu i ciągłość jego działania, zapamiętać wyrażone zgody oraz utrzymać Twoją sesję, kiedy korzystasz z różnych funkcjonalności serwisu. W tym celu korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów:

Analityczne pliki cookie są przez nas wykorzystywane, aby ulepszyć funkcjonowanie naszego serwisu internetowego poprzez zbieranie informacji o tym jak z niego korzystasz. Nie zbieramy informacji, które pozwalałyby nam identyfikować Ciebie jako osobę fizyczną, możemy natomiast zbierać adres IP urządzenia, z którego korzystasz. W tym celu korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów:

Marketingowe pliki cookie są przez nas wykorzystywane w celu dopasowania do Twoich preferencji treści i form reklam wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i w sieciach reklamowych naszych partnerów. W tym celu korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów:

Pliki cookie związane z „osadzonymi” materiałami i funkcjami społecznościowymi mogą być wykorzystywane przez zewnętrzne serwisy w związku z treściami i multimediami, które „osadzamy” w naszym serwisie internetowym, a które pochodzą z zewnętrznych serwisów.

Osadzone treści z innych serwisów zachowują się analogicznie do tego, jakbyś odwiedził bezpośrednio konkretny serwis i mogą zapisywać niezależne pliki cookie, na co nie mamy żadnego wpływu.

Jeśli nie chcesz, aby serwis społecznościowy przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odwiedzin naszego serwisu bezpośrednio Twojemu profilowi, to przed odwiedzeniem naszego serwisu musisz się wylogować z serwisu społecznościowego. W naszym serwisie możemy umieszczać materiały z serwisów:

Logi serwera

Korzystanie z naszego serwisu internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym działa serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi serwera zawierają publiczny adres IP, z którego nastąpiło połączenie, datę i czas serwera, adres URL odwiedzanej strony, adres URL strony, z której nastąpiło przejście na aktualną stronę (referer link), informację o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz, kod odpowiedzi HTTP, liczbę przesłanych bajtów oraz informacje o ewentualnych błędach.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu internetowego i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do zarządzania naszym serwisem internetowym. Na podstawie plików logów mogą być generowane zagregowane statystyki.